Funksjonshemmede dating


01-Jan-2017 05:18

Usikker tilgang til insulin, smertefulle insulinsettinger og frykten for å ikke være attraktiv nok for en fremtidig ektefelle er blant bekymringene....- Før var jeg avhengig av folk til å komme meg rundt. Nå beveger jeg meg rundt på egen hånd, og jeg har venner jeg kan være sammen med, forteller Delefina Massanga Jose (40).Dette er viktige mål, men er de mer enn besnærende retorikk? Hvis Norge gjennom utviklingspolitikken skal bidra til full sysselsetting og anstendig arbeid for alle i lavinntektsland, hvem andre enn bistandsgiganter som Norfund er det som skal ta denne lederrollen? I World Development Report 2018 slår Verdensbanken alarm om dårlig og lite inkluderende utdanning i verdens utviklingsland.Dette er et varsko det er viktig å ta med seg, ikke minst for Norge, hvor utdanning er en viktig bistandssatsing....Kassen til verdens største fond for grunnskoleutdanning er nesten tom, varsler de. Les Morten Eriksens svar til statssekretær Tone Skogen, publisert i Dagsavisen 12. Og paradoksalt nok spesielt på grunn av lærernes manglende kunnskap og holdninger. Hvordan sikrer dere at funksjonshemmede barn faktisk blir inkludert, spurte Ann-Marit Sæbønes, rådgiver for Atlas-alliansen. PFPID har nylig avholdt årsmøte - det syvende i den unge organisasjonens historie.Det er i alle fall en av konklusjonene i en fersk rapport fra Sintef Teknologi og samfunn. Hvordan omsettes regjeringens og Stortingets mål og intensjoner i konkret innsats når midlene går gjennom Verdensbanken og andre multilaterale institusjoner? PFPID er foreldreorganisasjonen for utviklingshemmede i Nepal - og kjemper for rettighetene til den kanskje aller mest marginaliserte gruppen i landet.With FEDOMA we have managed to change people's mindset about people with disabilities. Vi håper dette vil motivere til en økt innsasts også på de resterende utdanningsbevilgningene....Verdensamfunnets 17 globale bærekraftsmål har som sin sentale nervetråd at «ingen skal utelates»; alle mennesker skal få mulighet til personlig utfoldelse og være del av samfunn og utvikling.

Det viste seg at Norge stemte på åtte menn og én kvinne.Eggende sambarytmer fikk frem gladfølelsen hos de mange tusen som var til stede under åpningsseremonien på mektige Maracana-stadion i Rio de Janeiro den 8. Paralympics ble en stor suksess og «reddet» hele OL-sirkuset.Samtidig publiserer SINTEF Helse en rapport av olympiske dimensjoner....Statsminister Erna Solberg var prisverdig klar om behovet for at utdanning må være inkluderende og innovativ da hun holdt innlegg i FN i forrige uke.

Hennes kloke og viktige ord må også gjelde for næringsliv og næringsutvikling, skriver Morten Eriksen....Derfor må egeninnsats utover penger verdsettes i vårt interessepolitiske arbeid for funksjonshemmede i fattige land. "Skal Atlas-alliansen fortsette med å støtte representative organisasjoner som kjemper for egne rettigheter, trenger vi ressurser og forutsigbarhet" sier Morten Eriksen, daglig leder i Atlas-alliansen.Hva betyr tverrpolitisk enighet og bærekraftsmålene i praksis for vårt eget rettighetsarbeid? Hvor er funksjonshemmede i Kr Fs alternative utviklingsmelding?Kr F har lagt frem en helt ny melding for morgendagens utviklingspolitikk.Norfund og inkluderende utvikling. Vi skriver i Morgenbladet og inviterer Norfund til dialog. Det er ikke alt vi kan om investeringer, og kanskje kan Norfund lære noe om inkludering av funksjonshemmede. Les mer.… continue reading »


Read more

Jul 2017. Derfor har vi laget partiguiden, med oppsummeringer og terningkast på partienes programmer, og mer spesifikt hvordan partiene forholder seg til skjevfordelingen og utenforskapet som funksjonshemmede opplever. Klikk her for å se partiguiden. Vi presiserer at Norges Handikapforbund er en partipolitisk.… continue reading »


Read more

Integrering av funksjonshemmede er et viktig tema i idretten. Aktivitetene i. Gymlek passer for alle barn uavhengig av funksjonsnivå. Noen gymnastikk- og turnforeninger har hatt egne partier for funksjonshemmede, andre har integrert de i sine partier, mens andre igjen ikke har hatt noe tilbud. SPØR kommunen eller din.… continue reading »


Read more

Sep 2017. Statistikken gir informasjon om situasjonen på arbeidsmarkedet for funksjonshemmede, og utviklingen over tid, sammenlignet med hele befolkningen. Arbeidskraftundersøkelsen AKU har i 2. kvartal hvert år noen tilleggsspørsmål om nedsatt funksjonsevne som danner grunnlag for denne statistikken.… continue reading »


Read more

Mai 2017. Gode boliger bidrar til at funksjonshemmede kan leve fullverdige liv. Å reversere den positive utviklingen innenfor universell utforming og tilgjengelige boliger gir ingen økonomisk gevinst. Det er svært ekskluderende og lite fremtidsrettet. Tilgjengelige boliger fremmer bokvalitet og gjør at flere mennesker.… continue reading »


Read more